Mogućnost zapošljavanja


Uslovi prijave:

Naša firma se sve više širi zbog toga povremeno tražimo pomoćno osoblje. Molimo pročitajte naše uslove, i ako smatrate da ispunite kriterijume popunite prijavu za rad.

  • Poverljivost
  • Preciznost
  • Iskustvo
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove zapošljavnja, molimo popunite formular za prijavu:

Ime i prezime: *
Datum rođenja:
Bračno stanje:
Broj dece:
Email adresa: *
Adresa stanovanja: *

(ulica, broj, sprat, stan)
Broj telefona: *

(fiksni ili mobilni)
Dostupan:
-
Iskustvo:
Raditi puno radno vreme (8 sati dnevno):
Nije problem raditi posle podne:
Dodatna poruka:

(informacije koje su za Vas važne a nismo pitali)

Važno: Vaše podatke ne čuvamo u bazi podataka, niti ih zloupotrebljavamo. Kliknite na dugme "Prijava", i odmah ćete dobiti email potvrdu na datoj adresi da smo dobili Vašu prijavu.