Naše referencije

Su firme kojima pružamo povremene ili stalne usluge.

Firme koje koriste naše usluge bez izuzetka posluju u Subotici. Pored njih dnevno ili nedeljno spremamo stepeništa više od 20 stambenih zgrada. Ovi su uglavnom u Tokiju, na Prozivci i na Radijalcu.

Azotara Grand Motors D.O.O. DHL Subotica
Fondacija Prosperitati Exspecto Fondacija
Regionalna Deponija - Subotica Štamparija Birografika Festival Omladina
Bomax Vinarija
Elementa Hét Nap Sava Osiguranje
Bus Computers Symbol
Aero Klub Ivan Sarić Komercijalna Banka, Filijala Subotica
Panonijasped Trans Cargo Logistic